ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 Hệ thống Quản lý Môi trường.

Môi trường là các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.

Hiển thị tất cả 2 kết quả