ISO 27001

ISO 27001

ISO / IEC 27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) để cung cấp bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ pháp luật. Chứng nhận ISO 27001 cần thiết để bảo vệ các tài sản quan trọng nhất của tổ chức như thông tin nhân viên và khách hàng, hình ảnh thương hiệu và thông tin cá nhân khác. Tiêu chuẩn ISO này bao gồm cách tiếp cận dựa trên quy trình để triển khai, thực hiện, vận hành và duy trì ISMS của tổ chức.

Với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các vi phạm dữ liệu trong thế giới số hóa ngày nay, ISO 27001 là thiết yếu trong xây dựng an ninh mạng của tổ chức. Một số lợi ích của ISMS bao gồm:

– Tăng khả năng phục hồi sau tấn công: ISMS cải thiện khả năng chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau bất kỳ cuộc tấn công mạng nào.
– Quản lý tất cả dữ liệu của bạn ở một nơi: Là khung quản lý trung tâm cho thông tin của tổ chức, ISO 27001 cho phép bạn quản lý mọi thứ ở một nơi.

Hiển thị tất cả 4 kết quả