ISO 31000

ISO 31000

ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình quản lý rủi ro một cách hiệu quả. …

ISO 31000 có thể được áp dụng “cho bất kỳ doanh nghiệp công cộng, tư nhân hoặc cộng đồng, hiệp hội, nhóm hoặc cá nhân nào”.

Hiển thị kết quả duy nhất