Năng suất Chất lượng

Năng suất Chất lượng

Năng suất chất lượng. Năng suất là thước đo hiệu quả của một hoạt động vì vậy nó có ý nghĩa then chốt để đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức/ doanh nghiệp.

Hiển thị kết quả duy nhất