Năng suất Sản xuất

Năng suất Sản xuất

Năng lực sản xuất là một đại lượng động, có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện sản xuất. Nếu thay đổi số lượng thiết bị, diện tích sản xuất, bố trí phân giao công việc cho nhân viên hợp lý, cải tiến quản lý… thì năng lực sản xuất sẽ thay đổi.

Hiển thị tất cả 2 kết quả