Meet Our Team

Meet Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Chuyên gia tư vấn
Chuyên gia Nguyễn Đăng Quang Hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh
ISO100%
Productivity97%
CISA, ISMS100%
Chuyên gia tư vấn
He has over 20 years experience working in the IT industry, with
Soft Skills. Management Skills100%
Productivity. Executive Coaching 100%
Leadership Development100%
Chuyên gia tư vấn
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và hơn 5
ISO100%
Productivity90%
CISA, CISM, ISMS100%
Chuyên gia tư vấn
Chuyên gia Trần Gia Tuấn.   Xem thêm: Về đội ngũ chuyên
ISO.KPI.BSC100%
Productivity.Kaizen98%
FSMS.HACCP.GMP100%
Social Manager
Chuyên gia Hồ Công Mẫn.   Xem thêm: Về đội ngũ chuyên
ISO 17025, ISO 15189, ISO 13485100%
Productivity95%
GMP, GLP100%
CEO
Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran
Drupal90%
Wordpress98%
Code100%
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?