Thời hạn tư vấn chuyển đổi ISO 45001

Thời hạn tư vấn chuyển đổi ISO 45001

Thời hạn tư vấn chuyển đổi ISO 45001

TƯ VẤN CHUYÊN ĐỔI ISO 45001

Đầu năm 2020, do sự bùng phát COVID-19, IAF đã gia hạn thời hạn di chuyển OHSAS 18001 sang ISO 45001 thêm sáu tháng.

CHỈ CÒN 3 THÁNG ĐỂ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI ISO 45001

Thời hạn mới để tư vấn chuyển hệ thống từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 hiện là ngày 30 tháng 9 năm 2021, có nghĩa là bây giờ chỉ còn 3 tháng để bạn đảm bảo hiệu lực liên tục của chứng nhận hiện tại của mình.

tư vấn chuyên đổi iso 45001

Hiện có nhiều tiêu chuẩn khác đi kèm với bản cập nhật ISO 45001, bạn có thể đã biết những tiêu chuẩn này gần đây:

  • ISO / CD 45002 – Hướng dẫn chung để triển khai ISO 45001: 2018. ISO 45003 đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc. Nó cung cấp hướng dẫn về quản lý rủi ro tâm lý xã hội, như một phần của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. (Vẫn đang được phát triển).
  • ISO / AWI 45004 – Hướng dẫn đánh giá hiệu suất. (Vẫn đang được phát triển).
  • ISO / PAS 45005 – Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19

Bạn cần làm gì bây giờ?

Nếu bạn đã được tư vấn thực hiện chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 và có chứng nhận ISO thì bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào.

Nếu bạn vẫn cần tư vấn chuyển đổi ISO 45001. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình và muốn giữ một chứng chỉ hợp lệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tư vấn cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp là gì ? tại LINK
  2. Tư vấn HTQLCL ISO 45001
  3. Lợi ích của ISO 45001 đối với doanh nghiệp.
  4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 45001

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO HQC

  • Điện thoại: 0944659937
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: admin@hqc-company.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?