Danh sách Kỹ năng mềm cho Nhân viên

Danh sách Kỹ năng mềm cho Nhân viên

Danh sách Kỹ năng mềm cho Nhân viên

 • Loại hình: Kỹ năng mềm
 • Đối tượng: Nhân viên, Quản lý cấp trung
 • Hình thức: Inhouse vs Public Training

Danh sách kỹ năng mềm cho nhân viên

Bất kỳ một nhà quản lý doanh nghiệp nào cũng cần cung cấp cho đội ngũ nhân viên: kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý vững chắc. Đây là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.

Danh sách kỹ năng mềm cho nhân viên: cung cấp các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp (soft skills) cho đội ngũ nhân sự trong Doanh Nghiệp.

Đạt được hiệu quả cao trong công việc không chỉ là mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên trong công ty mà đó còn là yêu cầu của cấp quản lý đặt ra cho các nhân viên trong bộ phận của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để công việc trở nên hiệu quả? Làm thế nào để bộc lộ tất cả những ưu điểm, tính cách của mỗi người để mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc?

Danh các các khóa đào tạo (1):

 • Kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng quản lý công việc
 • Kỹ năng Marketing Online
 • Kỹ năng bán hàng hiệu quả
 • Tư duy dịch vụ khách hàng
 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng
 • Dịch vụ khách hàng nâng cao
 • Kỹ năng gọi điện thoại
 • Kỹ năng viết Email hiệu quả
 • Kỹ năng điều hành hội họp
 • Kỹ năng tạo động lực
 • Kỹ năng tư duy logic
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo
 • Tư duy sáng tạo & GQVĐ
 • Kỹ năng tư duy đột phá
 • Kỹ năng tư duy phản biện
 • Kỹ năng tư duy tích cực
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề. Xem tại LINK
 • Kỹ năng GQVĐ & Ra quyết định
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Trao quyền & Tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng giao tiếp & Ứng xử
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng giao tiếp – thuyết phục
 • Giao tiếp-thuyết trình-thuyết phục
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Quan hệ trong kinh doanh
 • Kỹ năng giao tiếp phi ngôn từ
 • Giao việc & Tổ chức công việc
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Hợp tác & Làm việc nhóm
 • Kỹ năng làm việc hiệu quả
 • Xây dựng tinh thần đồng đội
 • Lắng nghe & Đặt câu hỏi
 • Kỹ năng lắng nghe tích cực

Danh các các khóa đào tạo (2):

 • Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả
 • Lập kế hoạch & Phân công CV
 • Lập kế hoạch hàng năm (AOP)
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Kỹ năng giám sát công việc
 • Giám sát và đánh giá công việc
 • Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
 • Kỹ năng quản lý hồ sơ
 • Kỹ năng quản lý căng thẳng
 • Cân bằng công việc cuộc sống
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý xung đột
 • Kỹ năng thuyết phục
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Thuyết trình trước đám đông
 • Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng
 • Kỹ Năng Dẫn Chương Trình MC
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 • Kỹ năng viết báo cáo
 • Kỹ năng báo cáo công việc
 • Kỹ năng viết báo cáo & Email
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kỹ năng quản trị rủi ro
 • Kỹ năng thực hiện 5S
 • Kỹ năng thực hiện 6S
 • Kỹ năng thực hiện Kaizen
 • Kỹ năng quản trị thông tin
 • Kỹ năng giảng dạy
 • Kỹ năng quản lý bản thân
 • Tự nhận thức bản thân
 • Kế hoạch phát triển cá nhân
 • Sức mạnh thái độ tích cực
 • Đạo đức & thái độ làm việc
 • Kỹ năng quản trị cảm xúc
 • Tác phong chuyên nghiệp
 • Xây dựng hình ảnh cá nhân
 • Kỹ năng truyền thông nội bộ

Xem thêm về:

 • HQC đơn vị đào tạo hệ thống quản lý cho doanh nghiệp : tại LINK
 • HQC đơn vị đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp : tại LINK

 

error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?