Contact Info
Phone:
Nguyễn Vĩnh Phúc
Chuyên gia tư vấn
Educations
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Skills
ISO
ITSM, ITIL
ISMS, BCMS, SMS

Chuyên gia tư vấn HTQL An toàn Thông tin ISO 27001, HTQL Kinh doanh Liên tục ISO 22301, HTQL Dịch vụ CNTT ISO 20000, HTLQ Chất lượng ISO 9001, HTQL Môi trường ISO 14001, HTQL An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001.

Với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai và đào tạo HTQL cho các đối tác của HQC Consulting.

Đảm nhận các vài trò trưởng phòng Dev, trưởng phòng CNTT các công ty tại HCM.

Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.
error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?