Contact Info
Phone: 61 3 8376 6284
Lương Trung Thành
Chuyên gia tư vấn
Educations
BS, engineering, Technical University of Denmark
MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
Skills
ISO
Productivity
CISA, CISM, ISMS

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và hơn 5 năm làm công tác quản lý, hoạch định, đánh giá về công tác bảo mật an ninh cho doanh nghiệp và các tổ chức.

  • Công tác tư vấn, bảo mật hệ thống dựa trên tiêu chuẩn An toàn, an ninh thông tin (CISA , CISM , ISO 27001)
  • Công tác tư vấn, thiết lập hệ thống phân loại dữ liệu và các bước chuẩn bị cho chương trình chống thất thoát dữ liệu
  • Thiết lập và lên kế hoạch chuyển đổi hệ thống và hệ thống dự phòng
  • Đánh giá hệ thống bảo mật dựa theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chương trình đào tạo nhận thức cho lãnh đạo, người dùng cuối và bộ phận chuyên trách CNTT.

 

Xem thêm:

  • Về đội ngũ chuyên gia của HQC Training vs Consulting tại LINK
  • Giới thiệu về HQC tại LINK
  • Các dịch vụ tư vấn của HQC tại LINK
  • Các dịch vụ đào tạo của HQC tại LINK
Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.
error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?