Contact Info
Phone: 0944659937
Nguyễn Đăng Quang
Chuyên gia tư vấn
Educations
Kỹ sư - Học viện Bưu chính Viễn thông PTIT
CISA; Qualified Lead Auditor : ISO 27001 - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
Skills
ISO, QMS, EMS
Productivity
BCMS, SMS, ISMS

Chuyên gia Nguyễn Đăng Quang

Sinh năm 1986.

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn Bảo mật Thông tin. Đạt các chứng chỉ: CISA, Lead Auditor ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Bên cạnh đó: Cisco, Microsoft, …

Hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn và Đào tạo năng suất chất lượng (WISE; IDC)

Hơn 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đánh giá chứng nhận & Tư vấn triển khai HTQL: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001. Ngoài ra còn ITSM, ITIL, …

Với hơn 50 dự án liên quan đến tư vấn triển khai và đào tạo Hệ thống Quản lý.

 

Đôi nét về chuyên gia

Nguyễn Đăng Quang – Tốt nghiệp Học viện Bưu Chính Viễn Thông, 2012

 

Company:  IDC Productivity (Industrial Development Support Center)        

Date: Jan 2019 – Nov 2019

Freelancer

Activities [Department of Industry – Ministry of Industry and Trade & SamSung]

Productivity and quality improvement consulting

Job Title: Consultant and Trainer : Productivity and quality improvement consulting

Details of Experience Gained

 • Productivity and quality improvement consulting.
 • For : THIPHA Cable JSC ; DOVINA Copper ; … etc

 

Company: AMSs Technology Transferring System Training and Consulting JSC      

Date: Jan 2017 – Now

Freelancer

Company Activities: Provide consulting services

Job Title: Consultant and Trainer : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001

Details of Experience Gained

 • Provision of consulting and training : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001
 • For: CNC High Technologies JSC; TONGWEI Tien Giang; GERU; A First Vian Co.,Ltd; ATKM Co.,Ltd; … etc

 

Company:  P&Q SOLUTION                                                                                       

Date: March 2018 – Now

Freelancer

Company Activities: Provide consulting services

Job Title: Consultant and Trainer : ISO 9001 / ISO 14001 / Productivity Project

Details of Experience Gained

 • Provision of consulting and training : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001
 • For: Tinh Cong Industrial JSC; VSIP Facility Management Services Co., Ltd; … etc

 

Company:  NQA/TUV NORD/DAS                                                                             

Date: March 2013 – Now

Freelancer

Company Activities: Third party certification services

Job Title: Auditor and Trainer : IT Audit / ISMS / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001

Details of Experience Gained

 • Provision of public training of QMS, EMS, ISMS Internal Auditor, awareness courses
 • Assessments of management systems to ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 according to NQA procedures.

 

Xem thêm:

 • Về đội ngũ chuyên gia của HQC Training vs Consulting tại LINK
 • Giới thiệu về HQC tại LINK
 • Các dịch vụ tư vấn của HQC tại LINK
 • Các dịch vụ đào tạo của HQC tại LINK
Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high, but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.
error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?