Đánh giá Nội bộ ISO 27001

Đánh giá Nội bộ ISO 27001

Đánh giá Nội bộ ISO 27001

 • Loại hình: Kỹ năng đánh giá
 • Đối tượng: Nhân viên, Quản lý, Lãnh đạo
 • Hình thức: Inhouse vs Public Training
 • Địa điểm: Tại doanh nghiệp

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN ISO 27001

 

MỤC TIÊU KHÓA ĐÀO TẠO ĐGNB ISO 27001

 • Sau khi hoàn tất khóa học: Đánh giá nội bộ ISO 27001. Học viên có thể đánh giá tại doanh nghiệp của mình.
 • Hiểu được mục đích, ý nghĩa các yêu cầu về Hệ thống Quản lý Bảo mật An toàn Thông tin theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 : 2013.
 • Nắm được những yêu cầu/ điều khoản cơ bản của tiêu chuẩn ISO 27001
 • Nhận biết và xác định được những tài sản thông tin của tổ chức. Nơi mình đang làm việc. Cũng như cách thức giảm, phòng tránh, chấp nhận và xử lý rủi ro gây ra bởi sự cố mất bảo mật an toàn thông tin.
 • Nhận thức được những phương pháp phòng chống và có biện pháp bảo mật thông tin trong tổ chức mình đang làm việc.
 • Khả năng tích hợp giữa Hệ thống Quản lý Bảo mật An toàn Thông tin ISO 27001 : 2013 với các Hệ thống quản lý khác như ISO 20000, ISO 9001, ….

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 27001

Chương trình đào tạo nhận thức ISO 27001 được tổ chức cho tất cả các đối tượng là cán bộ của tổ chức. Nằm trong phạm vi triển khai của hệ thống quản lý bảo mật an toàn thông tin (ANTT). Trong điều kiện thuận lợi thì đối tượng có thể được mở rộng là toàn bộ cán bộ có liên quan tới hoạt động của tổ chức.

 Tham khảo thêm ISO 27001 là gì ? Xem tại đây : LINK

 

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐGNB ISO 27001

 

Xem thêm về:

 • HQC đơn vị đào tạo hệ thống quản lý cho doanh nghiệp : tại LINK
 • HQC đơn vị đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp : tại LINK
error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?