điều khoản 7.5.4 thông tin dạng văn bản

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?