Điều khoản 7.5.4 thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.4 thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.4 thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.4 thông tin dạng văn bản của hệ thống quản lý dịch vụ.

Điều khoản 7.5.4 thông tin dạng văn bản của ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).

Thời gian đọc bài 1 phút

Đăng bài TonyPI

Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.

Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.

Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.

7.5 Thông tin dạng văn bản

7.5.4 Thông tin dạng văn bản của hệ thống quản lý dịch vụ

Thông tin dạng văn bản cho SMS sẽ bao gồm:

a) phạm vi của SMS;

b) chính sách và mục tiêu quản lý dịch vụ;

c) kế hoạch quản lý dịch vụ;

d) chính sách quản lý thay đổi, chính sách bảo mật thông tin và (các) kế hoạch liên tục của dịch vụ;

e) các quá trình SMS của tổ chức;

f) các yêu cầu về dịch vụ;

g) (các) danh mục dịch vụ;

h) (các) thỏa thuận mức dịch vụ (SLA);

i) hợp đồng với các nhà cung cấp bên ngoài;

j) các thỏa thuận với nhà cung cấp nội bộ hoặc khách hàng đóng vai trò là nhà cung cấp;

k) các thủ tục được yêu cầu bởi tài liệu này;

l) hồ sơ cần thiết để chứng minh bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của tài liệu này và SMS của tổ chức.

CHÚ THÍCH: Điều 7.5.4 cung cấp danh sách các tài liệu chính cho một SMS. Có các yêu cầu cụ thể khác trong tài liệu này để thông tin được lưu giữ như thông tin dạng văn bản, được lập thành văn bản hoặc được ghi lại. ISO / IEC 20000-2 cung cấp hướng dẫn bổ sung.

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
  2. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đối với doanh nghiệp ? tại LINK
  3. Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

LIÊN HỆ

Mr.Quang – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 0944 65 99 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?