Chính sách bảo vệ thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi thuê dịch vụ tư vấn & đào tạo

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73)

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
HQC sử dụng thông tin của khách hàng để phục vụ cho quá trình: Làm hợp đồng và xuất hóa đơn.

b) Phạm vi sử dụng thông tin;
HQC sử dụng thông tin trong phong phạm vi: Tên, địa chỉ và mã số thuế công ty của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;
HQC lưu trữ thông tin: Từ thời điểm ký hợp đồng tới khi kết thúc hợp đồng.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
HQC cam kết chỉ những nhân viên được phép mới có thể tiếp cận thông tin. Ngoài trừ các trường hợp bất khả kháng: bị hack, ….

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Tầng 3, Số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: 0944659937

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Website không phải TMĐT. Nên không có phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử

Lưu ý:=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
HQC có 02 cách thức tiêp nhận và giải quyết khiếu nại:

Theo địa chỉ: Trụ sở đã nêu bên trên.

Hoặc gọi theo số điện thoại: 0944659937


=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 
HQC thông báo nội dung chính sách này trực tiếp với khách hàng. Khi khách hàng ký hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn & đào tạo của HQC.

Xem thêm: Chính sách cung cấp dịch vụ tư vấn & đào tạo của HQC

Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập bởi Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo HQC, có văn phòng đăng ký tại Tầng 3, Số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và có thể được xử lý bằng máy tính để trả lời câu hỏi của bạn. Khi cần, để kết nối bạn với các dịch vụ có liên quan và cho mục đích thống kê để gửi cho bạn báo giá ước tính khi bạn yêu cầu, theo Thỏa thuận: Để xử lý yêu cầu của bạn; Thể hiện trong hợp đồng: Cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu trong ngữ cảnh về hợp đồng giữa bạn và HQC và lợi ích hợp pháp: Để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong đợi của Người dùng và do đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của bạn được dành cho HQC và bởi bất kỳ thành viên nào của HQC Group; Bởi các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy đóng vai trò là nhà thầu phụ (tức là bộ xử lý dữ liệu, Subiz, Google Doc), sẽ thực hiện một số dịch vụ cần thiết cho các mục đích nêu trên thay mặt chúng tôi (dịch vụ tiếp thị, dịch vụ lưu trữ, bảo trì cơ sở dữ liệu, v.v.). Chúng sẽ được giữ lại miễn là cần thiết cho các mục đích xử lý mà nó được thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ dữ liệu của bạn trong một thời gian dài hơn để áp dụng các quy định pháp lý hoặc quy định cụ thể và / hoặc để tuân thủ thời hiệu áp dụng của các giai đoạn giới hạn.

Để xác định thời gian lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi đặc biệt sử dụng các tiêu chí sau:
– Khi bạn đăng ký một dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong suốt thời gian của mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi và sau đó tuân theo thời gian nói trên;
– Trường hợp bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn;
– Trường hợp bạn đồng ý tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu đó hoặc sau một thời gian không hoạt động (không có tương tác tích cực với chúng tôi) được xác định theo quy định và hướng dẫn của Việt Nam.
Các trường được đánh dấu hoa thị phải được điền vào. Nếu không, Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo HQC sẽ không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin dịch vụ được yêu cầu.

Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Pháp ngày 6 tháng 1 năm 1978 đã được sửa đổi và Quy định bảo vệ dữ liệu chung ngày 27 tháng 4 năm 2016, bạn có quyền truy cập, khắc phục và xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn, cũng như quyền hạn chế xử lý, quyền phản đối việc xử lý hoặc quyền tính di động của dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào bằng cách kết nối với trang https://hqc-company.com và yêu cầu chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ thay đổi việc thu thập dữ liệu của bạn.
Bạn cũng có quyền đưa ra các hướng dẫn chung và cụ thể xác định cách bạn dự định các quyền này sẽ được thực hiện sau khi bạn qua đời. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng e-mail tại địa chỉ sau: admin@hqc-company.com. Cuối cùng, bạn có quyền khiếu nại lên Cơ quan hành chính liên quan.

Xem thêm:Chính sách cung cấp dịch vụ tư vấn & đào tạo của HQC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
error: Content is protected !!
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?