Điều khoản 8.1 thực hiện ISO 20000

Điều khoản 8.1 thực hiện ISO 20000

Điều khoản 8.1 thực hiện ISO 20000

Điều khoản 8.1 thực hiện

Điều khoản 8.1 thực hiện ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).

Thời gian đọc bài 1 phút

Đăng bài TonyPI

Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.

Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.

Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.

8 Thực hiện hệ thống quản lý dịch vụ

8.1 Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện

Tổ chức phải lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và để thực hiện các hành động được xác định trong Điều khoản 6 bằng cách:

a) thiết lập các tiêu chí vận hành cho các quá trình dựa trên các yêu cầu;

b) triển khai kiểm soát các quá trình phù hợp với các tiêu chí thực hiện đã thiết lập;

c) lưu giữ thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để đảm bảo rằng các quá trình đã được thực hiện theo kế hoạch. 

Tổ chức phải kiểm soát các thay đổi theo kế hoạch đối với SMS và xem xét hậu quả của các thay đổi ngoài ý muốn, thực hiện hành động để giảm thiểu mọi tác động bất lợi, nếu cần (xem 8.5.1). Tổ chức phải đảm bảo rằng các quá trình thuê ngoài được kiểm soát (xem 8.2.3).

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
  2. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đối với doanh nghiệp ? tại LINK
  3. Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

LIÊN HỆ

Mr.Quang – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 0944 65 99 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?