Sách hay cho ISO 20000

Sách hay cho ISO 20000

Sách hay cho ISO 20000

Các đầu sách hay dành cho người quản lý hệ thống dịch vụ ISO 20000

Bài viết này liệt kê danh sách các đầu sách hay cho ISO 20000. Dành cho các nhà quản lý, giám đốc hiện đang vận hành và muốn cải tiến hệ thống quản lý dịch vụ SMS của mình dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

Thời gian đọc bài 2 phút

Đăng bài TonyPI

Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Tri thức từ các đầu sách hay

Sử dụng tri thức để nâng cao hệ thống quản lý của doanh nghiệp là điều nên làm. HQC chúng tôi tim hiểu và chia sẻ thông tin, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển dịch vụ của mình.

Mời các bạn tham khảo các sách sau:

1. ITIL® Continual Service Improvement (CSI) / Cải tiến dịch vụ liên tục SMS; 2011; Axelor

Cải tiến dịch vụ liên tục (CSI) phải là một phần không thể thiếu trong mọi giai đoạn của hệ thống quản lý dịch vụ theo ITIL. Cải tiến Dịch vụ Liên tục của ITIL cung cấp hướng dẫn thực hành tốt nhất để giới thiệu một chu trình cải tiến quản lý dịch vụ và một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá và đo lường các dịch vụ.

Nó là điều cần thiết cho các dịch vụ CNTT để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh thay đổi. Ấn phẩm này mô tả các phương pháp hay nhất để xác định các cơ hội cải tiến trong từng giai đoạn của vòng đời ITIL, tập trung vào tính hiệu quả trên các dịch vụ, quy trình và chi phí.

Cải tiến Dịch vụ Liên tục của ITIL có liên quan đến bất kỳ chuyên gia CNTT và doanh nghiệp nào tham gia vào việc quản lý các dịch vụ, bao gồm các nhà quản lý và người hành nghề, kiến trúc sư CNTT, chủ sở hữu quy trình và dịch vụ và người quản lý quan hệ kinh doanh.

2. ITIL and ISO/IEC 20000: A Practical Handbook / Sổ tay thực hành SMS; 2013; by Stationery Office (Author), Alexander Hernandez (Author)

Mục đích của ấn phẩm này là cung cấp cho tổ chức của bạn một cách tiếp cận thực tế để thực hiện hiệu quả việc quản lý dịch vụ, kết hợp các thực hành từ khuôn khổ ITIL và tiêu chuẩn ISO / IEC 20000. Trong suốt ấn phẩm này, chúng tôi sẽ sử dụng các thực hành khung ITIL để chứng minh cách đạt được sự xuất sắc trong hoạt động nhằm đáp ứng các động lực kinh doanh tổ chức của bạn. ITIL cung cấp một tập hợp các thực tiễn, quy trình và vai trò hàng đầu được chấp nhận và chứng minh trên toàn cầu trong doanh nghiệp CNTT.

Trong suốt ấn phẩm này, chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chuẩn ISO / IEC 20000 về quản lý dịch vụ CNTT, tiêu chuẩn này bổ sung tốt cho ITIL trong việc chứng minh cách đạt được sự xuất sắc trong hoạt động để đáp ứng các động lực kinh doanh tổ chức của bạn.

Còn nữa.

LINK: Danh sách các đầu sách hay về quản trị hệ thống quản lý dịch vụ !

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
  2. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đối với doanh nghiệp ? tại LINK
  3. Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

LIÊN HỆ

Mr.Quang – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 0944 65 99 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?