Kinh doanh liên tục và tuân thủ GDPR

Kinh doanh liên tục và tuân thủ GDPR

Kinh doanh liên tục và tuân thủ GDPR

Bài viết này để mọi người có cái nhìn tổng thể về “Kinh doanh liên tục và tuân thủ GDPR”. Nội dung từ các yêu cầu chung của tiêu chuẩn và quy định.

Kế hoạch kinh doanh liên tục và phục hồi sau thảm họa

Kế hoạch kinh doanh liên tục và phục hồi sau thảm họa. Là các bước quan trọng đối với các công ty cần đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý ISO 27001, ISO 22301. Và đặc biệt là ISO 27031. Trên thực tế, tiêu chuẩn ISO 27031 yêu cầu rằng các chiến lược phải xác định các phương pháp tiếp cận để thực hiện khả năng thích ứng cần thiết. Để triển khai các nguyên tắc phòng ngừa, phát hiện và phục hồi sau thảm họa. Áp dụng các giao thức được thiết lập trước về Kinh doanh Liên tục và Phục hồi sau Thảm họa. Nhằm mục đích giảm thiểu các sai sót do con người gây ra.

Kế hoạch Khôi phục sau Thảm họa phải được thực hiện trong nội bộ hoặc thường xuyên hơn. Bên ngoài với một công ty chuyên gia soạn kế hoạch cho rằng đó là một môi trường dễ biến động. Và kế hoạch Khôi phục sau Thảm họa phải thay đổi cùng với những thay đổi trong kinh doanh. Và do đó, điều cần thiết là phải xem xét các tài liệu và hợp đồng để chúng luôn được cập nhật với cơ sở hạ tầng hiện tại của công ty.

GDPR luật an toàn và quyền riêng tư dữ liệu

Hơn nữa, vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 2016/679 GDPR của EU. Luật an toàn và quyền riêng tư dữ liệu mới đã có hiệu lực.

Và nó tuyên bố rằng: “Có tính đến tình trạng hiện đại, chi phí triển khai và bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của việc xử lý cũng như rủi ro của khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng khác nhau đối với các quyền và tự do của con người, người kiểm soát và người xử lý phải triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo mức độ an toàn phù hợp với rủi ro, bao gồm cả những trường hợp thích hợp: […] (c) khả năng khôi phục tính sẵn sàng và quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân kịp thời trong trường hợp có sự cố vật lý hoặc kỹ thuật […] ” Phục hồi sau Thảm họa là kế hoạch duy nhất đáp ứng các yêu cầu GDPR và cho phép khôi phục nhanh chóng mọi dữ liệu bị hỏng.

Bài viết này để mọi người có cái nhìn tổng thể về “Kinh doanh liên tục và tuân thủ GDPR”

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục là gì ? tại LINK
  2. Tư vấn HTQLCL ISO 27031
  3. Lợi ích của ISO 27031 đối với doanh nghiệp.
  4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 27031

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO HQC

  • Điện thoại: 0944659937
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: admin@hqc-company.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?