Hướng dẫn triển khai ISO 22301 – Điều khoản 4.2

Hướng dẫn triển khai ISO 22301 – Điều khoản 4.2

Hướng dẫn triển khai ISO 22301 – Điều khoản 4.2

Điều khoản 4.2. Hướng dẫn triển khai ISO 22301

Bài viết này hướng dẫn các bạn triển khai HTQL KDLT (BCMS) hay còn gọi là ISO / IEC 22301.

4.2 – Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

4.2.1 Khái quát

Tổ chức có nhiệm vụ quan tâm đến nhiều người trong và ngoài tổ chức (xem ISO / TS 22330). Khi thiết lập BCMS của mình, tổ chức phải đảm bảo rằng các nhu cầu và yêu cầu của tất cả các bên quan tâm được xem xét.

Tổ chức cần xác định tất cả các bên có quan tâm liên quan đến BCMS của mình (xem hình) và dựa trên nhu cầu và mong đợi của họ, nên xác định các yêu cầu của họ. Điều quan trọng là phải xác định không chỉ các yêu cầu bắt buộc và đã nêu, mà còn bất kỳ yêu cầu nào được ngụ ý.

Khi lập kế hoạch và thực hiện BCMS, điều quan trọng là phải xác định các hành động phù hợp với các bên quan tâm nhưng phải phân biệt giữa chúng. Ví dụ, mặc dù có thể thích hợp để liên lạc với tất cả các bên quan tâm sau khi bị gián đoạn, nhưng có thể không thích hợp để liên lạc với tất cả các bên quan tâm khi thực hiện và duy trì quản lý tính liên tục của hoạt động kinh doanh (xem 8 .1. 2).

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục là gì ? tại LINK
  2. Tư vấn HTQLCL ISO 22301
  3. Lợi ích của ISO 22301 đối với doanh nghiệp.
  4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 22301

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO HQC

  • Điện thoại: 0944659937
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: admin@hqc-company.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?