Điều khoản 7.5.3 kiểm soát thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.3 kiểm soát thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.3 kiểm soát thông tin ISO 20000

Điều khoản 7.5.3 kiểm soát thông tin dạng văn bản.

Điều khoản 7.5.3 kiểm soát thông tin ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).

Thời gian đọc bài 1 phút

Đăng bài TonyPI

Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.

Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.

Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.

7.5 Thông tin dạng văn bản

7.5.3 Kiểm soát thông tin dạng văn bản

7.5.3.1 Thông tin dạng văn bản được yêu cầu bởi SMS và tài liệu này phải được kiểm soát để đảm bảo:

a) nó sẵn có và thích hợp để sử dụng, ở sẵn nơi và khi cần;

b) nó được bảo vệ đầy đủ (ví dụ như khỏi mất tính bảo mật, sử dụng không đúng cách hoặc mất tính toàn vẹn).

7.5.3.2 Để kiểm soát thông tin dạng văn bản, tổ chức phải giải quyết các hoạt động sau, nếu có:

a) phân phối, truy cập, truy xuất và sử dụng;

b) lưu trữ và bảo quản, bao gồm cả việc bảo quản tính dễ đọc;

c) kiểm soát các thay đổi (ví dụ kiểm soát phiên bản);

d) lưu giữ và định đoạt.

Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên ngoài được tổ chức xác định là cần thiết cho việc lập kế hoạch và vận hành SMS sẽ được xác định là phù hợp và được kiểm soát.

CHÚ THÍCH: Quyền truy cập có thể ngụ ý một quyết định liên quan đến quyền chỉ xem thông tin dạng văn bản hoặc có quyền và được cho xem và thay đổi thông tin dạng văn bản.

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
  2. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đối với doanh nghiệp ? tại LINK
  3. Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

LIÊN HỆ

Mr.Quang – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 0944 65 99 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?