Điều khoản 8.2.1 cung cấp dịch vụ ISO 20000

Điều khoản 8.2.1 cung cấp dịch vụ ISO 20000

Điều khoản 8.2.1 cung cấp dịch vụ

Điều khoản 8.2.1 cung cấp dịch vụ ISO 20000. Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM: IT service management).

Thời gian đọc bài 1 phút

Đăng bài TonyPI

Nhà cung cấp nội dung HQC Company

Liên quan đến tất cả các hoạt động: như việc lập kế hoạch, triển khai, hỗ trợ và quản lý các dịch vụ CNTT. Đơn giản, điều này có nghĩa là tất cả thông tin, tài sản, quá trình, chính sách. Và các dịch vụ thực tế được tạo bởi hoặc xoay quanh CNTT đều thuộc ITSM.

Hiểu đơn giản nhất, vai trò của ITSM là đơn giản hóa, hỗ trợ và quản lý tất cả các dịch vụ. Và dữ liệu liên quan đến CNTT để tạo ra giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp.

Đây là lý do chính cho việc tạo ra các giải pháp hoặc nền tảng ITSM được thiết kế. Để giúp các thành phần liên quan CNTT quản lý lượng thông tin và tài nguyên khổng lồ này.

8.2 Hồ sơ dịch vụ

8.2.1 Cung cấp dịch vụ

Tổ chức phải vận hành SMS đảm bảo sự phối hợp của các hoạt động và các nguồn lực. Tổ chức phải thực hiện các hoạt động cần thiết để cung cấp dịch vụ. 

CHÚ THÍCH: Một hồ sơ dịch vụ được sử dụng để quản lý toàn bộ vòng đời của tất cả các dịch vụ bao gồm các dịch vụ được đề xuất, các dịch vụ đang phát triển, các dịch vụ trực tiếp được xác định trong (các) danh mục dịch vụ và các dịch vụ sẽ bị loại bỏ. Việc quản lý danh mục dịch vụ đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ có sự kết hợp phù hợp của các dịch vụ. Các hoạt động của hồ sơ dịch vụ trong tài liệu này bao gồm lập kế hoạch dịch vụ, kiểm soát các bên liên quan đến vòng đời dịch vụ, quản lý danh mục dịch vụ, quản lý tài sản và quản lý cấu hình.

Xem thêm:

  1. Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT là gì ? tại LINK
  2. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT đối với doanh nghiệp ? tại LINK
  3. Chứng nhận hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000

LIÊN HỆ

Mr.Quang – Phụ trách Dịch vụ Khách hàng

Mobile: 0944 65 99 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

shares
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?